De conformitat amb el que s’estableix al Reglament general de protecció de dades (RGPD) i qualsevol altra legislació vigent que pugui ser aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal:

 1. Us informem que les vostres dades personals introduïdes a través de la secció corresponent del lloc web https://www.jeanleon.com, així com les que, si escau, pugueu facilitar en el futur en el marc de la vostra relació amb aquesta entitat, seran recollides i tractades per JEAN LEON, SLU, amb les finalitats següents.

a) Contacta amb nosaltres:

 • Gestionar els dubtes o les consultes que pugueu tenir.
 • Fer estudis amb finalitats estadístiques.

b) Blog:

 • Gestionar les publicacions que realitzeu al nostre blog.
 • Fer estudis amb finalitats estadístiques.

c) Crea un compte com a membre del Jean Leon:

 • Gestionar el vostre registre al nostre lloc web.
 • Fer estudis amb finalitats estadístiques.

d) Recepció de la nostra newsletter:

 • Gestionar les vostres dades per enviar-vos informació comercial.
 • Fer estudis amb finalitats estadístiques.

e) Recepció de comunicacions comercials personalitzades:

 • Gestionar les vostres dades per enviar-vos informació comercial personalitzada d’acord amb els vostres gustos i interessos mostrats.
 • Fer estudis amb finalitats estadístiques.

Si heu marcat la casella d’acceptació de tramesa d’accions personalitzades d’acord amb els gustos i preferències que heu pogut manifestar mitjançant l’accés a determinades àrees del web, us enviarem comunicacions comercials personalitzades.

f) Visita al celler (enoturisme):

 • Gestionar les vostres dades perquè pugueu visitar el nostre celler.
 • Fer estudis amb finalitats estadístiques.

g) Participació a concursos, promocions i sortejos:

 • Gestionar la seva participació al concurs, promoció o sorteig.
 • Fer estudis amb finalitats estadístiques.

h) Distribuïdors:

 • Gestió necessària per a la distribució dels productes de JEAN LEON, SLU.
 • Fer estudis amb finalitats estadístiques.
 1. El responsable del tractament és JEAN LEON, SLU, amb domicili fiscal a Chateau Leon, s/n, 08775 Torrelavit (Barcelona), i les vostres dades personals únicament seran tractades per aquesta entitat.
 2. Aquest tractament és legítim perquè heu donat el vostre consentiment.
 3. Per exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades, així com revocar el consentiment prestat per a la tramesa de comunicacions comercials, o el consentiment al tractament de les vostres dades personals, us podeu adreçar per escrit a Chateau Leon, s/n, 08775 Torrelavit (Barcelona), o per mitjà de correu electrònic a l’adreça dataprotect@jeanleon.com, incloent-hi la referència “Dades personals” i, en ambdós casos, adjuntant-hi una fotocòpia del DNI o del passaport.

A més a més, en cada tramesa informativa sobre els nostres productes i serveis, inclourem un enllaç o adreça electrònica vàlida habilitada perquè us pugueu donar de baixa d’aquestes comunicacions.

 1. Conservarem les vostres dades mentre no revoqueu el consentiment donat per al seu tractament.
 2. Podeu exercir el vostre dret de reclamació davant l’autoritat competent, que a Espanya és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).